Обложка
 
От авторът
 

Въведение

 
Иван Костов професионален лъжец
 
Послеслов