ШАМАНИТЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА

В брой 39 в. “Нова зора” публикува статията “Лъжата Симеон”. В нея исках да покажа, че “Лъжата Симеон” не е нещо ново в демокрацията. Но за да може да лъже един политик, е необходима грижливо подготвена “среда”.

От една страна тази “среда” трябва да съответства на конкретните условия. В този смисъл при разиграването на “Лъжата Костов” бяха поднесени едни сцени, а при “Лъжата Симеон” – други. Други, що се отнася до видимостта. Но по същество сценките са напълно идентични. Читателите на “Нова зора” отдавна знаят “тайната на демокрацията” – еднакви по своята същност неща да се представят като различни. За да има “избор”. Сиреч да не бъде като при “тоталитаризма”.

Но лъжата има и други страни. Тя си има “теоретична база”, има си и “кадри”, които да я “въведат в живота”. Без “теория” и без “кадри” един лъжец, пък бил той и от класата на Костов или на Симеон, не би имал дори частичен успех.

Тук ще стане въпрос предимно за “теорията”, но няма как да прескочим и някои от “кадрите”. Все пак “кадрите решават всичко”.

Реших, че най-добре ще бъде да предоставя на читателите един текст. Този текст е от времето на съветската “гласност и перестройка”. По-точно от 1988 г. С този текст, дължим го на др. Игор Клямкин, завършва едно дебело и жълто томче, в което са увековечени мъдрите мисли от третия поред съветско- български научен семинар, посветен, както и предишните, на “бъдещето на социализма”. (Може би си спомняте ключовата фраза на др. Горбачов – “повече социализъм”.) Разбира се това са претенциите на участниците. Мен ако питате, това си е поредният “семинар” на КГБ, където съветските другари е трябвало да дадат своите указания на българските другари, за да ги подготвят за “повечето социализъм”.

Кои са присъствали от българска страна на тези знайни и незнайни оперативки? Позволете ми да си спестя повечето имена, но сред тях са Дайнов, Райчев, Петър-Емил Митев, Драгомир Драганов (как може без него), Огнян Шентов. Както виждате, все шамани на демокрацията. Като се сетим и за миналото, и за професиите на Огнян Минчев, Андрей Бунджулов, Иво Инджев, Иван Гарелов и на още цял полк политолози, социолози, видни журналисти, или пък за “специалистите” по пазарна икономика и демокрация (все посадени в разни институтчета), картината става почти пълна.

Та именно с тези хора, ще ги обединим под термина “шамани на демокрацията”, бе “кадрово обезпечен” пътят към “новия цивилизационен избор”. Именно шаманите (както и политиците, разбира се) създават походящата “среда”, за да минат, макар и временно, лъжите на хора като Костов и Симеон.

Но да се върнем към текста.

“Нова зора” го публикува на “работния език” на семинара – руски. Това може би ще смути някои от читателите, но ще приведа три причини за този избор.

1. Колкото и да е добър един превод, все пак не е оригинал.

2. Повечето от читателите на “Нова зора” вероятно няма да имат затруднения с руския език.

3. На 3 март 2003 г. в България ще бъде на посещение президентът на Русия г-н Путин. Това може би е добър повод да си припомним руския език.

Текстът, който ще прочетете не се нуждае от коментар. Но ще си позволя две изключения.

1. Изречението, в което става въпрос за “диалектическото противоречие” между “уюта” и “достойнството”, по смисъл бих превел така:

“А, който иска да плюска, трябва да си плюе на сурата. Иначе ще го споходи съдбата на Михаил Ломоносов и на хора като него.”

2. Вероятно под “архангелски мужик” др. Клямкин е имал предвид Михаил Ломоносов. А що се отнася до съдбата на Ломоносов, която е посочена като назидателен пример, би трябвало всеки сам да се запознае. Накратко. Михаил Ломоносов е не само велик руски учен. Неговата широкообхватна дейност се основава на два принципа – патриотизъм и борба за истината. И каква е съдбата на Ломоносов? Почти 150 години той “изчезва” от руската история. “Върнат е” чак в 1904 г.

Е, др. Клямкин малко се е поизхвърлил. Малко е поизлъгал. Съдбата на родните “шамани на демокрацията” е без алтернатива. Тяхната съдба е ясна. Съдбата на политическия помияр.

5 ноември 2002 г., София

Иван Ценов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНОГО

РАБОЧЕГО

И КОММУНИСТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

ИНСТИТУТА ИСТОРИИ БКП

МОДЕЛИ

СОЦИАЛИЗМА

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

 

СОФИЯ 1989

 

Материалы Третьего болгаро-советского теоретического семинара (Варна - София, 20 сентября - 2 октября 1988 г.), организованного Отделом международного рабочего и коммунистического движения Института истории БКП. Обсуждения на семинаре отражают поиски, которые ученые НРБ и СССР предпринимают, работая над решением острых, противоречивых проблем современного социализма. Стенограмма выступлений и дискуссий подготовлена на рабочем языке семинара - русском.

Ответственный редактор ОГНЯН ШЕНТОВ

кандидат философских наук

c/o Jusautor, Sofia, 1989

 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ*:

"Мы вас перестроим, а вы нас не трогайте!"

Дружно обменявшись мнениями, мы на седьмой день словотворения пришли к выводу, что если до сих пор у нас рождаются дети, - значит не все потеряно. Потому что если каждый имеет право родиться, то народ всегда будет полным.

Нам удалось выяснить социалистический вклад в цивилизацию. Осталось выяснить, внесли ли мы его.

Труднее всего было определить, на каком этапе мы находимся. Ведь прежде, чем выяснять, на каком этапе, надо было выяснить на этапе чего. А чтобы выяснить, на этапе чего, надо было выяснить, что есть что. А чтобы выяснить, что есть что, лучше, как выяснилось, не выяснять ничего. А чтобы ничего не выяснять, мы решили собрать еще один семинар. Так что можете остоваться в приличествующем вашим чинам спокойствии.

Зря вас пугают, что государственно-бюрократические структуры никуда не годятся, они куда-то годятся, хотя образ друга побелел, а образ врага покраснел. На нашей шее бусы из 18 миллионов, и ничего. А это значит, что наша шея самая крепкая.

Ну, а кому не нравится уют без достойнства, получит достойнство без уюта и судьбу архангельского и других мужиков. Пусть помнят это все пробудившиеся от коммунистических грез. У нас есть резервы, о которых вы, наверное, и не догадываетесь. У нас был уже Брежнев, т.е. Сталин без Берии. Но у нас ещо не было Берии без Сталина.

Не слушайте, что говорит улица. Но говорите ей то, что она хочет слушать. Если власть не у народа, то у кого? Надо прямо говорить, кто кем правит. Надо разъяснять, что когда мы перешли ко второму этапу перстройки, решающее значение приобрел первый. Мы находимся на этапе, когда нет масла. И не надо скрывать, что этого у Маркса нет.

И эксплуатацию не надо скрывать. Наоборот, надо добиваться, чтобы государственно-монополистический социализм мог эксплуатировать, а его не могли.

Не верьте, если говорят, что это плохо.

А у кого лучше? У них? Они за бешенные денги хотят привить нам золотую лихорадку, но это у них не выйдет. Они благоденствуют, но говорят, что у них плохо, а мы бедствуем, но говорим, что у нас хорошо. Значит, у нас лучше. У них менеджерская революция, над которой мы насмехаемся, а у нас революционная перестройка, и пусть они по ней плачут, а мы будем смеятся последними. Так что не слушайте тех, кто советует вам отдаться капиталистам. Столько мучились без них, можем помучиться и еще.

Конечно, спад будет еще больше, если своим умом не изменить производственные отношения. Но мы не должны вводить персональную критику. Пусть критикуют мертвого Бонапарта, но не забывают снимать шляпу перед живыми мумиями и привыкают млеть в объятиях теней.

Насчет нас по этой части не беспокойтесь. Самые смелые среди нас не любят ссылаться на Горбачева, потому что не могут его критиковать, но все же ссылаются, потому что он всегда прав, а всегда прав он потому, что они боятся превратиться в пчелу. Их лозунг - гласность до конца и демократия без конца. Мы верим, что кончат они хорошо.

Надо пересмотреть наше отношение к истории в духе нового мышления. Ненормальному миру нужна была альтернатива, и поэтому он устроил кровосмешение революции с самодержавием и, так как девушка не может забременеть наполовину, родил Октябрь и сказал ему: если ты поток, то взаимодействуй с другими потоками, а если не поток, то взаимодействуй сам с собой. А чтобы твой авторитет все время рос, а производительность падала, мы совершим нечто безпрецедентное, т.е. проведем у тебя философский конгрес и не будем издеваться над Федосеевым.

И насчет трудностей перестройки пусть нас не пугают. Не так страшен черт - для тех, кто его малюет. Мы плачем, потому что не знаем Маркса.

Основное противоречие перестройки: мы за справедливость, но мы и за Маркса, а Маркс 33 раза справедливость обругал и 30 раз заключил в кавычки. Нам предстоит решить, что сохранить: справедливость или Маркса. Возможно, надо подумать о новой редакции "Капитала". Потому что удалять Маркса было бы несправедливо, а удалять справедливость - не по марксистски. Пока они с нами, все будет хорошо в этом лучшем из социалистических миров.

Мы научились пороть действительность, чтобы она соответствовала Марксу, но мы выпорем и самого Маркса, если он превратиться в склад ненужных цитат, т.е. отстанет от действительности. Разрешение одного уровня противоречий всегда выводит на новый уровень противоречий. И в этом наша методологическая сила, так как всегда есть кого пороть. А если кому-то захочется выпороть вас, мы создадим иерархию противоречий. И пусть тогда сунутся.

У нас нет плюрализма и - не надо. Но зато есть противоречие плюрализма и монизма, т.е. социалистический плюрализм. Это - то что надо.

Или вот говорят, что сегодня неприлично без оппозиции. Умные люди это понимали и раньше, а нынешние умники надеются, что скоро поймут и дураки и вместо оппозиции социализму создадут оппозицию Его Величество Социализма.

Пусть надеются. Если оппозиция перехватит власть у правящей партии, то мы сделаем правящюю партию правящей оппозицией.

Партия должна выражать то, что народ сознает. Но ей это не страшно, так как ей чуждо холуйское отражение бытия, и потому народ всегда сознает то, что хочет партия. Поэтому только партия может возглавить перестройку, а народ должен остаться творцом истории и подчиниться. А кому надоела свобода, пусть отправляется в Госплан.

А еще говорят, чтобы что-то перестроить, перестройщики должны уйти из жизни. И это не должно вас пугать, так как без перестройщиков не будет перестойки, а потому желать смерть перестройщикам могут только враги перестройки, а кто не с нами, тот против нас …

(На этом рукопись обрывается)

* Слово И. Клямкина, произнесенное после окончания болгаро-советского теоретического семинара.

 

Текстовете са публикувани във в. “Нова зора” (бр 41 от 2002 г.), съпроводени от някои мъдри мисли на “най-видните шамани” на демокрацията.